Tip 1  ·  Tip 2  ·  Tip 3  ·  Tip 4  ·  Tip 5  ·  Tip 6  ·  Tip 7  ·  Tip 8

Tip 7

Wat doe ik met de gegevens?

Opslaan in database
(bijv. MS Excel, download hier een voorbeeld)
  • Een rij voor elk waargenomen individu
  • Een kolom voor noteren levensstadium in elk jaar
  • Een kolom voor invullen grootte (aantal stengels/bladeren)in elk jaar
  • Een kolom voor invullen aantal bloemen (voor de bloeiende adulten)
  • Nieuwe individuen (kiemplanten/juvenielen) krijgen elk jaar een nieuwe rij
Berekenen jaarlijkse geboorte en sterfte

Berekenen geboorte per bloeiende adult
(fecunditeit)

Gegevens per jaar in grafiek uitzetten

Evt. matrix-projectiemodel maken
(uitleg blz. 53-64 boek)

Contact zoeken met de auteurs van 'Planten tellen' voor hulp bij uitwerken en interpreteren gegevens
Eelke Jongejans of Gerard OostermeijerVoorbeeld van soort waarvan landelijke populatie zo klein is (momenteel 4 planten) dat er al jarenlang goed overzicht van deze soort is. Maar weinig soorten worden zo goed bijgehouden (Jagersveld, foto PB)

Naar begin van de pagina