Tip 1  ·  Tip 2  ·  Tip 3  ·  Tip 4  ·  Tip 5  ·  Tip 6  ·  Tip 7  ·  Tip 8

Tip 6

Gebeurt er iets ondergronds?

Vooral bij kortlevende soorten kan een zaadbank zeer belangrijk zijn!

Zaai-experimenten noodzakelijk

  • Inzaaien meerdere kleine proefvakken (25 x 25 cm2) met bekend aantal zaden (uit dezelfde populatie)
  • Controle: identiek ernaastgelegen duo-proefvak niet inzaaien (meten achtergrondkieming)
  • Volgen kieming
  • Verwijderen kiemplantjes
  • Overlevingtotjaar2jaareropbepalen
  • Indien nodig: overleving tot jaar 3, jaar 4, etc.
Borstelbies (Isolepis setacea) vormt polletjes en is makkelijk te tellen en te volgen. De soort heet eenjarig, maar is zij dat altijd. En wat gebeurt er binnen een jaar bij zo'n soort? (foto PB)

Naar begin van de pagina