Tip 1  ·  Tip 2  ·  Tip 3  ·  Tip 4  ·  Tip 5  ·  Tip 6  ·  Tip 7  ·  Tip 8

Tip 4

Wat ga ik allemaal meten?

Levensstadium
Bijv. kiemplant, juveniel, subadult, vegetatief adult, bloeiend (generatief) adult

Grootte
  • Aantal bloemen, aantal zaden/bloemen
  • Aantal stengels/bladeren
  • Omtrek pol (bijv. bij grassen en zegges)
Gegevens over het (micro)milieu
  • Vegetatiestructuur (bedekking, hoogte, soortensamenstelling)
  • Bodem(waterstand/vochtigheid, zuurgraad, geleidingsvermogen, etc.)
Beheer
Maai-, kap- of plagfrequentie, tijdstip van beheer (voor, tijdens na bloei)

Weer/klimaat
Temperatuur, regenval: zelf meten en/of KNMI weersgegevens van dichtstbijzijnde weerstation

Andere potentieel relevante zaken
Verstoring, betreding, begrazing door dieren, insectenvraat, etc.Juveniele en subadulte planten van Dotterbloem in Elzenbroekbos in Twente (Kloppersblok, foto PB)

Naar begin van de pagina