Tip 1  ·  Tip 2  ·  Tip 3  ·  Tip 4  ·  Tip 5  ·  Tip 6  ·  Tip 7  ·  Tip 8

Tip 2

Hoeveel proefvakken, hoe groot en waar?

Aantal proefvakken is afhankelijk van verspreiding van soort over ruimte en de variatie in dichtheid (aantal planten/m2) van de populatie.

Probeer per levensstadium of leeftijdsklasse zo mogelijk 100 individuen in je proefvakken op te nemen. In kleine populaties kun je vaak alle planten opnemen.

Grote planten vragen grotere proefvakken.

Beter meerdere kleine vlakken van 0,25, 0,5 of 1 m2 dan aaneengesloten grote vlakken van meerdere m2.

Proefvakken verspreid over populatie uitzetten, wanneer nodig in gedeeltes met hoge en lage dichtheid.

Houd rekening met effecten betreding/kruipen rondom proefvakken!Aan de Echte guldenroede (Solidago virgaurea) vindt momenteel bescheiden onderzoek plaats op één locatie bij Steenwijk. De soort vormt rozetten die al of niet een bloeistengel vormen. Het zou heel aardig zijn op meer plekken in ons land de soort te volgen. Het opnemen van een een proefvak met 80 planten kost ca. 1 uur werk. (foto PB)

Naar begin van de pagina