Tip 1  ·  Tip 2  ·  Tip 3  ·  Tip 4  ·  Tip 5  ·  Tip 6  ·  Tip 7  ·  Tip 8

Tip 1

Doel/vraagstelling: wat wil ik weten?


1. Hoe groot is een populatie?

Vraag1a. Hoeveel bloeiende planten bevat een populatie?

Aanpak
Tellen

Toepassing
Bepaling effectieve populatiegrootte voor bestuivings- of genetisch onderzoek


Vraag1b. Uit hoeveel planten bestaat de gehele populatie?

Aanpak
Tellen

Toepassing
Monitoring op soortniveau


Naar begin van de pagina2. Hoe is een populatie opgebouwd?

Vraag2a. Hoe vaak komen verschillende levensstadia voor in een populatie?

Aanpak
Tellen per levensstadium

Toepassing
Vergelijking van bijv. successiestadia of beheer-methoden


Vraag2b. Wat is de leeftijdsopbouw van een populatie?

Aanpak
Tellen per leeftijdsklasse

Toepassing
Reconstructie van vestigingsgolven (cohorten)


Naar begin van de pagina3. Hoe dynamisch is een populatie?

Vraag3a. Hoe oud worden individuen of ramets? Hoeveel geboorte en sterfte is er in de populatie?

Aanpak
Volgen van gemerkte planten

Toepassing
Cohortanalyse en populatie-dynamische modelanalyse


Vraag3b. Hoeveel zaden en kiemplanten produceert een bloeiende plant?

Aanpak
Bepaling van zaadproductie, kiemkracht en vestiging van zaad, tellen aantal kiemplanten

Toepassing
Populatiedynamische modelanalyse


Vraag3c. Wordt er een zaadvoorraad gevormd?

Aanpak
Grondmonsters, zaaiexperimenten

Toepassing
Populatiedynamische modelanalyse


Naar begin van de pagina
De Koningsvaren is een soort die zich goed leent voor demografisch onderzoek. Momenteel is studie gaande waarbij populaties die ontstaan zijn na afgraven van landbouwgrond (nieuwe natuur) worden vergeleken. Koningsvarens kunnen heel oud worden; zeker meer dan 150 jaar en sommige planten ongetwijfeld nog ouder als ze de kans krijgen. Op de foto zo'n oud exemplaar die zich tot breed exemplaar heeft ontwikkeld (Rechterense veld, foto PB)

Naar begin van de pagina