Prikkelende Praktijkvoorbeelden

In het boek 'Planten tellen' staat een groot aantal praktische voorbeelden over de uitvoering en het nut van demografische studies. Hier vier andere verhalen.


'Waarom Knikkende distels elders invasief zijn'

'Wat de kosten zijn van bloemen en zaden in Purperorchissen'

'Hoe goed zijn matrixmodellen in het 'voorspellen' van de toekomst van plantenpopulaties?'

'Modellen met een motor'