Links

www.poptools.org
Voor het rekenen met matrix modellen in Excel

www.myexperiment.org/files/724.html
BioVeL (een EU-project “Biodiversity Virtual e-Labs”) heeft een “workflow” die uit simpele demografische basisgegevens een projectiematrix kan construeren. De workflow kan gedraaid worden in Taverna software, http://www.taverna.org.uk/ (gratis).

www.floron.nl  ›  meedoen  ›  handleiding  ›  soortengerichte projecten, bijlage 8 Site van FLORON.
Met informatie over het Bijzondere Soorten Project dat gericht is op het documenteren van groeiplaatsen en tellen van bedreigde plantensoorten.

clopla.butbn.cas.cz
Een site opgebouwd door JJ.Klimesová en L. Klimes met informatie over de klonale groei van vele Europese soorten, met veel afbeeldingen van het wortelgestel van soorten.

www.blwg.nl  ›  korstmossen  ›  landelijke meetnet
Met informatie over het landelijk meetnet voor korstmossen in diverse leefgebieden

www.blwg.nl  ›  onderzoek  ›  meetnet mossen
Met verwijzing naar handleiding voor meetnet blad-, lever- en veenmossen (met voorbeelden van karteren en documenteren van vindplaatsen) en formulier om vindplaatsen van zeldzame soorten in te vullen.

www.mycologen.nl  ›  meetnet
Met veel informatie op het landelijk paddenstoelmeetnet

www.dinoloket.nl  ›  dinodata  ›  kaartviewer
Met data per grondwaterbuis

www.knmi.nl  ›  datacentrum  ›  knmi meet- en waarnemingsgegevens  ›  edities  ›  maand- en jaaroverzicht
Vanaf 2010 in pdf document veel data vrij beschikbaar van de meetlocaties in ons land.

www.natuurcijfers.nl  ›  biobase
Overzicht van Nederlandse flora is bij KNNV te bestellen.

www.rijkswaterstaat.nl  ›  water  ›  waterstanden
Met informatie over waterstanden in de rijkswateren (grote rivieren, IJsselmeer).