Bijlagen

Een lijst met alle Nederlandse wilde plantensoorten en referenties bij bestudeerde soorten is hier te vinden.

Soortenlijst

Levensvormen

Levensstadia

Literatuurlijst