Planten tellen

Over demografisch onderzoek

Bij 'demografie' denken we eerder aan mensen dan aan planten. Maar ook plantenbiologen doen aan demografie:
ze onderzoeken hoe populaties van planten zich ontwikkelen in de tijd. En daaruit kunnen ze afleiden hoe plantengemeen-schappen reageren op milieuomstandigheden of veranderend beheer. In de Nederlandse natuur wachten meer dan 1300 plantensoorten om 'geteld' te worden. Dit boek vertelt hoe.

Aantal pagina's 160 Formaat 16,5 x 24 cm Uitvoering genaaid gebonden ISBN 978 90 5011 407 3 Prijs € 19,95
Te bestellen op:

KNNV uitgeverij webwinkel

 
Planten Tellen Spread Planten Tellen Spread Planten Tellen Spread

De auteurs

Piet (P.) Bremer
is werkzaam als ecoloog bij de Provincie Overijssel. Zijn belangstelling voor demografisch onderzoek aan planten blijkt o.a. uit de jarenlange studies aan varens, die mede de basis vormen van zijn proefschrift.

Eelke (E.) Jongejans
is onderzoeker bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij gebruikt populatiemodellen om te ontdekken hoeveel invloed milieufactoren en demografische processen hebben op de populatiedynamiek van planten en dieren.

Gerard ( J.G.B.) Oostermeijer
is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zet populatiebiologisch onderzoek in ten behoeve van het herstel van bedreigde planten- en diersoorten in versnipperde landschappen.

Jo ( J.H.) Willems
doceerde jarenlang uiteenlopende aspecten van de plantenoecologie aan Utrecht Universiteit, vooral van de populatiedynamiek in soortenrijke graslanden. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar de langjarige ontwikkelingen in zowel vegetaties als in het lot van individuele planten. Vooral de inheemse orchideeën hebben zijn bijzondere aandacht.